Serveis

Anàlisis personalitzats

GoodGut, a part dels seus productes, ofereix un servei per l’estudi i disseny de sistemes d’anàlisis per la detecció de marcadors a demanda.

 

Servei tècnic

GoodGut ofereix servei tècnic de suport  a preu reduït, per tal que els seus clients puguin gaudir dels avantatges dels seus productes sense cap impediment.

laboratori