Responsabilitat social

  • PROTEGIM EL MEDI AMBIENT – GoodGut col·labora en la protecció del medi ambient: disposant de recollida selectiva de residus i gestionant de manera intel·ligent les existències (etiquetatge en funció de la data d’expiració, etc.) per reduir consums innecessaris o expiració de productes.
  •  

  • TAMBÉ ALS HOSPITALS – GoodGut pretén estendre els seus productes en un 10% dels hospitals amb pressupostos molt acotats per tal reduir els costos.
  •  

  • IGUALTAT – GoodGut promou la igualtat de sexes i conciliació familiar en el treball.
  •  

  • FORMACIÓ – GoodGut incrementa la competitivitat dels seus treballadors proporcionant formació específica en reducció i gestió de residus al laboratori.

 

provetes2